0
09137731174

تمام دوره های صوتی و تصویری را میتوانید ارفروشگاه تهیه کنید

از دوره های رایگان قانون جذب و قدرت ذهن دیدن کنید

تمام دوره های صوتی و تصویری را میتوانید ارفروشگاه تهیه کنید

تمام دوره های صوتی و تصویری را میتوانید ارفروشگاه تهیه کنید

دوره عشق و خوشبختی پایدار
خوشبختی را می توان رسیدن به (لذت) معنا کرد ولی لذتهای طبیعی دست کم سه خصیصه دارند که 1ـ ناپایدار هستند 2ـ ناخالص هستند (عوارض دارند.) 3ـ محدود و سطحی هستند و با این وصف نمی توانند مبنای سعادت جاودانه باشند اما لذتهایی که مبنای خوشبختی جاودانه قرار می گیرند...
96,300 تومان
دوره موفقیت با عزت نفس
اگر به اطراف خود دقت کنید، متوجه خواهید شد بیشتر افرادی که توانایی برخورد صحیح با دیگران را ندارند، از موارد سطحی زود می رنجند و حتی طاقت شنیدن انتقاد را ندارند. این افراد کمترین ارزشمندی را برای خود قائل هستند و علی رغم توانایی های بالایی که دارند به...
495,000 تومان

پادکست روانشناسی

بهترین پادکست های روانشناسی ,قانون
جذب و قدرت ذهن

وبینار افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس

hi

اگر می خواهید انسان موفق و ثروتمندی شوید باید راز توانمند سازی و ارتقا خود را یاد بگیرید!
شما باید خودتان مسئولیت 100% زندگیتان را به عهده بگیرید و خود را مسئول خلق آن بدانید نه کس دیگری را!
بیائید خود را دوست داشته باشید.